Archive | mars 2014

Årsmöte 2014

ljusgardenemblemI dag 23 mars 2014 har vi haft årsmöte på Ljusgården.
”Tillsammans skapar vi ljus”

En fantastiskt trevlig och stämningsfull dag i fin gemenskap. Vi välkomnar våra nya ledamöter och suppleanter till Ljusgårdens verksamhetsår 2014.

Den nya styrelsen ser ut så här:

Ordförande: Anki Pettersson
Vice ordförande: Ann-Charlotte Thyrén
Sekreterare: Anna Nilsson
Vice sekreterare: Carola Johansson
Kassör: Elsmarie Rannemalm
Vice kassör: Lisa Andersson
Ledamot: Marie Lindberg, Ann-Charlotte Thyrén, Anna Nilsson, Carola Johansson, Elsmarie Rannemalm, Lisa Andersson
Suppleant: Anders Pettersson, Margareta Lindahl, Fredrik Haglund

Poster utanför styrelsen:
Revisor: Marie Tonström
Valberedning: Johan Åhrlin, Monika Karlsson

Webbansvarig: Anders Pettersson
Programgruppsansvarig: Marie Lindberg
Renovering: Marie Tonström

***

Vi vill rikta ett tack till ledamot Marie-Louise Ström, och suppleanterna Elsa Laurell, grundare av Ljusgården samt Ellenor Eklöf, för det sina insatser i det gångna årets styrelse.

***

Det finns alltid utrymme för fler medlemmar att delta i Ljusgården aktivt. Olika funktionärer kan fyllas på vart efter som, hör av dig för ett uppdrag eller insats …

This entry was posted on 23 mars, 2014. 2 Comments