Ljusgården

Monthly Archives: april 2015

You are browsing the site archives by month.

I helgen har vi kurs med Moira, Martin & Steffi

Kursen i mediumskap har nu kommit till sin sista delhelg. Missa inte de aktivitet vi har i helgen!

Ännu en fantastisk helg för utveckling och andlig resor. Moira är oerhört skicklig på att jordnära på att finna upplevelser i kontakt och få bevis om våra vänner och den kärlek som finns från andra sidan. Martin Colclough är denna gång här med sin fru Stephany, båda är etablerade medier i England, Martin dessutom utbildningsansvarig SNUi.

Under helgen kommer vi hålla utbildning, sista helgen av fyra, som avser examinera till en fullvärdig utbildning i medialiet. På Söndag kommer vi på Ljusgården hålla en allmän kväll med andlig afton i sann spiritualistisk anda, dit vi hoppas att många besöker. Här kommer många av eleverna att få testa hur vingarna bär efter kursen vilket gör det extra roligt. Kvällen avslutas med mera traditionell seans.

Under hela helgen finns möjlighet till privata sittningar med våra gäster, ta kontakt och boka!

Missa inte något under helgen, anmäl er gärna så tidigt ni kan för vår framförhållnings skull.

-Välkomna!

Medlemsmöte genomfört!

ljusgardenemblemNu har vi haft det extra medlemsmötet på Ljusgården. Vi har genomfört de punkter som lämnades att färdigställa från årsmötet. Styrelsen för 2014 är nu beviljad ansvarsfrihet på samtliga punkter. På egen begäran tar nu Susanne roll som ordinarie ledamot istället för suppleant, något som välkomnades varmt av alla närvarande.

Den intressanta frågan om vi skall behålla eller avstå vår lokal har diskuterats då nya förutsättningar kommit upp på senare tid. Dels verkar finnas möjlighet till stadig verksamhet i våra behandlingslokaler, dels verkar inte hyran skena iväg som vi befarat. Mötet ansåg att det fanns övervägande positiva argument för att behålla den vidare. Styrelsen kommer att ta med sig mötets åsikt i frågan och det finns goda utsikter att föreningen gör så om förutsättningarna ligger fast och vi kan få dem fastställda i nya/förnyade kontrakt.

Vi har också beslutat om en ändring i våra stadgar med avseende på paragrafen för medlemskap, där vi nu lägger till möjlighet att utesluta medlem som verkar mot föreningens verksamhet och syfte eller inte fullgör sina ekonomiska åligganden. En mindre omdisponering av text under medlemskap gjordes också, då ”strävan att medlemmar i föreningen ska kunna gå på föredrag, kurser, hyra lokal m.m. till reducerat pris” passar bättre under paragraf 2.3, som beskriver medel att nå föreningens syfte och våra målsättningar.

Efteråt kalasades det på äppeltårta som ordförande Marie gjort, det lät oss alla smaka gott 🙂

Missa inte kommande händelse:

NYHET! Healingutbildning mot Healingterapeut

Datum/Tid
2018-02-02, fredag - 2018-02-04, söndag
Hela dagen

BLI EN HOLISTISK HEALER!

Det är underbart att ha förmågan att göra skillnad för ens egen och andras livskvalitet!
Var roligt det är sedan att göra unika behandlingar till sin klient utifrån dennes behov!

Lär dig våra kunskaper inom healing 
Ge dig kompetens med både bredd och djup

Martin Colclough & AnnCatrin Pettersson
sammansätter sina kunskaper om helande och
lägger grunden för en ny yrkesutbildning inom healing.

I dag är det för många tufft att leva på sitt alternativa företagande.
Det är därför viktigt att ha en bredd och ett djup att erbjuda i
behandlingar och konsultationer.
Det kan du skapa du med våra kunskaper.
Det roliga med vår s.k. ”Pilotutbilding” är att vi är öppnade mot andevärlden under kurs för att våra team ska kunna komplettera de kunskaper vi redan har och ger till er.
AnnCatrin har arbetat så tidigare och det är en fantastisk upplevelse och väldigt roligt. Mycket nytt och oväntat kan komma till under dessa kurser på det viset.

Innehåll

Själens kvalitet: Övningar, tekniker och medvetandegöranden
Andlig healing: 
olika områden täcks, som; Trans healing -Absent healing -Distans healing
Fysisk healing: Att du som terapeut känner till kraftens principer inom dig och skapar helande aktivitet i klienten
Mental healing: De olika skikten från det undermedvetna och dess påverkan
Energirening & Balansering: Att kunna rena och transformera energier som ligger i klientens aurafält och kroppar,mentalt,emotionellt, fysiskt

Hypnoterapi: 
Med regression för att läka i din tid
Suggestionsterapi: Att få hjärnan att byta riktning
Samtalskonsultation: Utforska och öva tekniker vad i samtalet skapar läkning hos klienen
Coaching: Utgår från nu och framåt och hur coachen ställer de rätta frågorna.

Klientbemötande 
& Etik: Vad är ett etiskt förhållningssätt…
Lagar: Vad gäller t.ex. Sverige och i EU etc.
Självlärande och självhelande tekniker: Tekniker att återkoppla till sig själv som terapeut

Mer om kursen: Healing är så mycket mer än händer som läggs på en annan person. Så mycket mer än att ha kontakt med andevärlden. Vi ser healing som enorm möjlighet till förbättrad livskvalitet. Beroende på vart individen är i sin livssituation så kan vi välja tekniker som passar individen för att skapa helande. Vilket ökar möjligheterna för personen att komma vidare med sitt liv på ett gynnsamt sätt.
Vi har studerat och arbetat många år inom olika helande områden. Är du lika nyfiken som oss, kan vi rekommendera dig att ta emot våra kunskaper.

Vi börjar med att göra 4 helger under ett år. Vi ger intyg på vad vi gjort för varje helg och din närvaro.
Här bokar du dig för de första 4 helgerna. Sista helgen är en bedömningshelg med skriftlig återkoppling och möjligt diplom som healingterapeut.

Efter de 4 helgerna utvärderar vi året. Därifrån planeras att vidareutveckla utbildningen som vi misstänker blir en 2-3 årig utbildning när det är klart.

Går du den här pilotutbildningens kurser erbjuds det färdiga kursmaterialet och kommande healingterapeutkurser förmånligt.

Datum:  2018 2-4 feb, 25-27 maj, 14-16 sept, 23-25 november
Tider: Fredag 18:30-21:00, Lördag: 09:30-18:00, Söndag 09:30-16:00

Pris: 
Efter som det är en pilotutbildning har vi valt att erbjuda ett fantastiskt pris som 2500kr per helg istället för våra ordinarie helgpriser som är 3200kr/helg.
Du sparar alltså 2800kr med att gå i denna pilotgrupp mot Healingterapeut.
Betalning: anmälningsavgift 2000kr för 4 helger. Därefter 2000kr 3 veckor före varje kurshelg. Alternativt att du betalar 10 000kr i samband med din anmälan.

Plats: Linköping, Platensgatan 16
Boende: Finns många olika former av övernattningar att boka i Linköping. Eventuellt kan vi samordna med övernattning. Samåkning kan eventuellt ordnas via oss också.

Bonus: AnnCatrin har healingcirklar, meditationscirklar och mediala cirklar till reducerat pris för de som går utbildningen. Går du healingcirkeln ges då tillfälle att träna. Ytterligare träningstillfällen kan samordnas via Ariom Akademin både i Linköping och annan ort.
Vad kommer det sig? Vi är angelägna att kunskapen och informationen landar på ett bra sätt. Det är så roligt att repetera, experimentera och utforska kunskaper som lärts ut på kurshelger.  Att reflektera efter flera övningar på samma kunskap ger oerhört mycket för den egna visdomen och ger trygghet i det man utför. Övar man inte mellan tillfällena rinner kunskapen mer ut i sanden och vi ser hellre att du gör den till din.

BOKNING! ej på Ljusgårdens sida >>klicka på länken här<<
Eller maila kontakt@ariom.guide
Alternativt Ring eller smsa Kansli: Tel: 0769 – 48 22 27
AnnCatrin: 0739344100
Om vi inte svarar lämna sms så kontaktar vi dig så snart vi kan.