Medial Privatsittning med Tim Abbott

Datum/Tid
2017-03-17, fredag - 2017-03-20, måndag
Hela dagen

Kategori(er)


Ariom Akademin

Vill du ha personligt möte med Tim Abbott

inom
bevisförande mediumskap, andlig vägledning, assessment.

timabbot

Boka din sittning med sms till Ariom Kansli  0769 – 48 22 27
Skriv:
Tim +önskat datum+ vad du vill boka hos honom enligt det som står ovanför hans bild+ ditt namn+mail+tel

Svar: Vi sänder svar med förslag på de tider som finns på ditt önskade datum samt hur du kan betala.

Pris: 30 min 600kr

Kommentera