Ljusgården

Värdegrund

Värdegrund

Vår förening har ambitionen att vara en mötesplats för samvaro, gemenskap, underhållning, läkning, diskussion och utbildning på flera plan. Substansen för detta är våra besökare, gäster och medlemmar som skall finna egna värden på dessa område i föreningen. Med avseende på föreningens verksamhetsområde inses också behovet av att vi har satt upp normer och avgränsningar inom områden som inte normala svenska lagar och regler täcker.  Skall något korrigeras, eller någon tillrättavisas, krävs att vi dokumenterar vad föreningen avser rätt och fel.
Alla skall känna sig välkomna och likvärdigt behandlade!

Områden att reglera:

Medlemsansvar

 • Ljusgården arbetar för värme och kärlek i supporterade miljö. Vi ser bland annat att vänlighet och ödmjukhet är en viktig del i värdegrund. Var och en är ansvarig för att vara med och bygga på den andan hos oss.
 • Varje medlem i Ljusgården, förutsätts följa regler, riktlinjer och stadgar, samt våra etiska normer vid bemötande av andra personer i Ljusgårdens lokaler.
 • Var och en förutsätts bidra till den stimulerande och kreativa miljö vi eftersträvar på ljusgården.
 • Alla individer förutsätts ha lika värde oavsett bakgrund och behandlas med samma respekt.
 • Integritet och respekt är viktiga element för att alla skall känna trygghet i vår samvaro. Det gäller mot medmänniskor både i samband med, och utanför Ljusgårdens verksamhet.
 • Att mot andra medmänniskor utöva verksamhet, undersökande eller påverkande, utan mottagarens samtycke är fullständigt oacceptabelt.
 • Kritik mellan medlemmar skall endast levereras i positivt anda, konstruktivt och i uppbyggande syfte. Personliga och förminskande budskap finns ingen acceptans alls för. Behöver någon medlem en reprimand eller fostrande tillsägelse, åligger detta endast styrelsen att förmedla.
 • Allt externt informerande om  Ljusgårdens verksamhet, skall vara förankrat genom styrelsen.

Funktionär/värdskap

 • Mottaga alla gäster med glädje få dem att känna sig avspända och välkomna.
 • Bokföra närvaro på alla anlända gäster och mottaga deltagaravgift.
 • Hjälpa gästföreläsare med förberedelser och introduktion.
 • Ansvara för att städning blir genomförd och stänga till lokalen.
 • Samla ihop närvaro och betalningar i ett sluten försändelse och redovisa till kassör eller styrelserepresentant.

Gäst

 • Inga ytterskor inne
 • Betala fika
 • Diska efter sig
 • Bidrar till den stimulerande och kreativa miljö vi eftersträvar på ljusgården.

Utlån av lokal

 • Medlemsavgift krävs för lån av föreningens lokaler. Vid besök av gästföreläsare erbjuds dock dessa att i samband med föreläsning (samma eller dag efter) låna lokal på samma villkor, utan att krav på medlemskap.
 • Man ansvarar för att föreningens lokaler, både med avseende på säkerhet och vård. Inga obehöriga får tillägna sig tillträde, ytterdörrar, inventarier och tillhörigheter skall vara tryggade under lånetiden. Man lämnar föreningens lokaler säkrade med de låsanordningar aktiverade som tillämpas för dörrar och fönster, samtidigt som aktiverad utrustning lämnas avstängd.
 • Man ansvarar för återställande städning efter att aktivitet är genomförd. Detta gäller både aktuellt lånad lokal och gemensamhetsutrymmen som entré/fikarrum, kök och toalett.
 • Man ansvara även för att sina gäster följer föreningens Ljusgårdens förhållningsregler.

Utövare

 • Oavsett behandlingsform (t.ex. kanaliserad eller icke) tar alltid utövaren fullt ansvar för resultatet av sin utövning.
 • En utövare skall hålla sig inom de ramar han är kvalificerad och tränad för, och inte utsätta klienter för någon onödig risk.
 • Den utövare som inte känner sig fullt förberedd på uppgiften, skall inte genomföra behandling av klient utan avstå till dess att han tagit hand om sina privata begränsningar.
 • Adept som elevbehandlar skall alltid arbeta under ansvaret av sin läromästare. Läromästaren håller det fulla ansvaret för klienten. Klienten måste acceptera deltagande i elevbehandling, och vara införstådd med vilka personer som har rollerna elev och läromästare.
 • Att utöva verksamhet, undersökande eller påverkande, utan klientens samtycke är fullständigt oacceptabelt.
 • En utövare förutsätts själv sörja för lämplig ansvarsförsäkring för sin verksamhet.
 • En utövare förutsätts följa socialstyrelsens regler för alternativmedicinsk hälsa.
 • En utövare som regelbundet utnyttjar föreningens lokaler för verksamhet, är öppen för att beskriva den verksamhet med avseende på form, teknik och filosofi som tillämpas, för av styrelsen eller därav delegerad sakkunnig (generellt bör styrelsen skaffa sig en uppfattning om typen av verksamhet som bedrivs i dess lokaler).

Klientbemötande

 • Varje klient har rätt till full integritet.
 • Problematik och begränsningar hos en klient skall alltid lösas inom aktuellt livsutrymme i tid och rum. (att skylla på oförrätter i andra dimensioner och annan tid, förvirrar klienten och är ofta rent destruktivt för klientens läkeprocess)
 • Samtal får inte ske i syfte att förminska klient eller generera ett beroende till utövaren.
 • Klienten egen livskraft får inte begränsas eller ersättas, utan istället stimuleras att växa.
 • Processer som startats upp upp hos klient kan skapa behov av uppföljande möten med denne. Utövare måste alltid vara beredd att tillmötesgå klientens behov vid sådana tillfällen. Sträcker sig behoven utanför utövarens eget område, förväntas utövaren delegera och hjälpa klienten med kontakt till annan, för området bättre lämpad utövare.

Ekonomiska åtaganden

 • Inga liggande skulder tillåts (fakturerade inom givet betalningsintervall undantagna).
 • Bokningar skall vara betalda före aktuellt tillfälle (arrangemang i samarbete men Ljusgården undantagna). Vid oreglerade skulder kan inga nya resurser bokas hos Ljusgården, befintliga bokningar/avtal avbryts.
 • Alla medlemmar skall behandlas lika och bära samma ekonomiska fördelar och ansvar.

Åldersgräns

 • Ingen åldersgräns för medlemsskap
 • Minst 18 år gäller för deltagande i Ljusgårdens evenemang utan målsmans sällskap.

Diciplinåtgärder

 • Styrelsen beslutar om varje åtgärd.
 • Medlem som inte följer föreningens normer skall meddelas skriftligen om styrelsens beslut. Det skall samtidigt motiveras på vilka grunder detta beslut är taget.
 • Överträdelser kan medföra avstängning av medlemsskap.
 • Åtgärden skall vara tidsangiven, begränsad eller för alltid.
 • Varje åtgärd skall dokumenteras och motiveras skriftlig inom föreningen.

 

 Vi vill gärna forma denna sida tillsammans med våra medlemmar – kommentera gärna nedan!


Save pagePDF pagePrint page

3 Thoughts on “Värdegrund

 1. Anneli Påmark on 27 april, 2013 at 01:46 said:

  Hej!

  Jag tycker att er värdegrund ser ypperligt bra ut, tydligt, rakt, enkelt att förstå och viktigt för att klargöra vilken anda som ska finnas på Ljusgården och jag har inget ytterligare att tillägga. Har också läst igenom stadgarna som jag fick av dig, Anki och likaså är de mycket bra och tydliga.
  Jag känner mig glad och positiv när jag ser vad som är på väg att växa fram. Det är viktigt att definiera en tydlig riktning och det har ni verkligen lyckats med! Härligt :-)!

 2. johan åhrlin on 25 maj, 2013 at 01:06 said:

  Hej, det känns bra att riktiga Värdegrunder nu äntligen börjar komma på plats. Etik och moral är en viktig förutsättning för att en sån här förening ska kunna fungera. Jag har till och från varit aktivt intresserad av den här föreningen sedan starten. Redan 1990 när jag kom till Linköping första gången kunde jag känna att det här kunde bli något riktigt bra. Så länge styrelsen arbetar utifrån dessa principer med att ta in medlemmarna i den demokratiska processen och håller en öppen värdegrund, där alla i föreningen och dess direkta närhet kan känna en total demokratisk öppenhet och komma till tals, så kommer detta att kunna utvecklas till något universellt ljust och magiskt. Tack alla inblandade, äntligen har ni hamnat helt rätt men det är ju min åsikt. Kram Johan – eder ständiga hustomte om ni tillåter.

Kommentera

Missa inte kommande händelse:

NYHET! Healingutbildning mot Healingterapeut

Datum/Tid
2018-02-02, fredag - 2018-02-04, söndag
Hela dagen

BLI EN HOLISTISK HEALER!

Det är underbart att ha förmågan att göra skillnad för ens egen och andras livskvalitet!
Var roligt det är sedan att göra unika behandlingar till sin klient utifrån dennes behov!

Lär dig våra kunskaper inom healing 
Ge dig kompetens med både bredd och djup

Martin Colclough & AnnCatrin Pettersson
sammansätter sina kunskaper om helande och
lägger grunden för en ny yrkesutbildning inom healing.

I dag är det för många tufft att leva på sitt alternativa företagande.
Det är därför viktigt att ha en bredd och ett djup att erbjuda i
behandlingar och konsultationer.
Det kan du skapa du med våra kunskaper.
Det roliga med vår s.k. ”Pilotutbilding” är att vi är öppnade mot andevärlden under kurs för att våra team ska kunna komplettera de kunskaper vi redan har och ger till er.
AnnCatrin har arbetat så tidigare och det är en fantastisk upplevelse och väldigt roligt. Mycket nytt och oväntat kan komma till under dessa kurser på det viset.

Innehåll

Själens kvalitet: Övningar, tekniker och medvetandegöranden
Andlig healing: 
olika områden täcks, som; Trans healing -Absent healing -Distans healing
Fysisk healing: Att du som terapeut känner till kraftens principer inom dig och skapar helande aktivitet i klienten
Mental healing: De olika skikten från det undermedvetna och dess påverkan
Energirening & Balansering: Att kunna rena och transformera energier som ligger i klientens aurafält och kroppar,mentalt,emotionellt, fysiskt

Hypnoterapi: 
Med regression för att läka i din tid
Suggestionsterapi: Att få hjärnan att byta riktning
Samtalskonsultation: Utforska och öva tekniker vad i samtalet skapar läkning hos klienen
Coaching: Utgår från nu och framåt och hur coachen ställer de rätta frågorna.

Klientbemötande 
& Etik: Vad är ett etiskt förhållningssätt…
Lagar: Vad gäller t.ex. Sverige och i EU etc.
Självlärande och självhelande tekniker: Tekniker att återkoppla till sig själv som terapeut

Mer om kursen: Healing är så mycket mer än händer som läggs på en annan person. Så mycket mer än att ha kontakt med andevärlden. Vi ser healing som enorm möjlighet till förbättrad livskvalitet. Beroende på vart individen är i sin livssituation så kan vi välja tekniker som passar individen för att skapa helande. Vilket ökar möjligheterna för personen att komma vidare med sitt liv på ett gynnsamt sätt.
Vi har studerat och arbetat många år inom olika helande områden. Är du lika nyfiken som oss, kan vi rekommendera dig att ta emot våra kunskaper.

Vi börjar med att göra 4 helger under ett år. Vi ger intyg på vad vi gjort för varje helg och din närvaro.
Här bokar du dig för de första 4 helgerna. Sista helgen är en bedömningshelg med skriftlig återkoppling och möjligt diplom som healingterapeut.

Efter de 4 helgerna utvärderar vi året. Därifrån planeras att vidareutveckla utbildningen som vi misstänker blir en 2-3 årig utbildning när det är klart.

Går du den här pilotutbildningens kurser erbjuds det färdiga kursmaterialet och kommande healingterapeutkurser förmånligt.

Datum:  2018 2-4 feb, 25-27 maj, 14-16 sept, 23-25 november
Tider: Fredag 18:30-21:00, Lördag: 09:30-18:00, Söndag 09:30-16:00

Pris: 
Efter som det är en pilotutbildning har vi valt att erbjuda ett fantastiskt pris som 2500kr per helg istället för våra ordinarie helgpriser som är 3200kr/helg.
Du sparar alltså 2800kr med att gå i denna pilotgrupp mot Healingterapeut.
Betalning: anmälningsavgift 2000kr för 4 helger. Därefter 2000kr 3 veckor före varje kurshelg. Alternativt att du betalar 10 000kr i samband med din anmälan.

Plats: Linköping, Platensgatan 16
Boende: Finns många olika former av övernattningar att boka i Linköping. Eventuellt kan vi samordna med övernattning. Samåkning kan eventuellt ordnas via oss också.

Bonus: AnnCatrin har healingcirklar, meditationscirklar och mediala cirklar till reducerat pris för de som går utbildningen. Går du healingcirkeln ges då tillfälle att träna. Ytterligare träningstillfällen kan samordnas via Ariom Akademin både i Linköping och annan ort.
Vad kommer det sig? Vi är angelägna att kunskapen och informationen landar på ett bra sätt. Det är så roligt att repetera, experimentera och utforska kunskaper som lärts ut på kurshelger.  Att reflektera efter flera övningar på samma kunskap ger oerhört mycket för den egna visdomen och ger trygghet i det man utför. Övar man inte mellan tillfällena rinner kunskapen mer ut i sanden och vi ser hellre att du gör den till din.

BOKNING! ej på Ljusgårdens sida >>klicka på länken här<<
Eller maila kontakt@ariom.guide
Alternativt Ring eller smsa Kansli: Tel: 0769 – 48 22 27
AnnCatrin: 0739344100
Om vi inte svarar lämna sms så kontaktar vi dig så snart vi kan.